PRZEZNACZENIE I BUDOWA KOTŁÓW "DOMINO" Kotły wodne C.O. typu DOMINO przeznaczone są do zasilania instalacji c.o. budynków mieszkalnych i innych obiektów oraz przygotowania c.w.u. Wykonane są w wersji spawanej. Zasadnicze elementy kotła to: komora paleniskowa, komora popielnikowa, cześć konwekcyjna, włazy załadunkowe i wyczystne, izolacja cieplna, czopuch, drzwiczki i pokrywy. Produkowane są w trzech wersjach:

  • - DOMINO
  • - DOMINO-P
  • - DOMINO-UKS

ŚWIADECTWA I ATESTY Kotły spełniają wymagania dyrektyw U.E. w zakresie bezpieczeństwa wyrobu potwierdzone deklaracją zgodności i oznaczone znakiem "CE". Zgodnie z rozporządzeniem MGiP z dnia 22.07.2004 kotły poddano procedurze oceny zgodności stosując badanie projektu WE-moduł B1 przez jednostkę notyfikowaną. Świadectwo zgodności w zakresie efektywności energetycznej. Świadectwo zgodności na spełnienie wymagań norm PN-EN 303-5. Kotły prawidłowo dobrane do obiektu i eksploatowane z mocą normalną nie wymagają wkładów kominowych.